About the author : admin

Acest test stabileşte competenţele lingvistice ale unei persoane intr-o anumitã limbã strãinã şi dã informaţii despre nivelul la care a ajuns aceasta în învãţare. Testul pentru stabilirea nivelului trebuie sã fie structurat pe cele 4 abilitãţi pentru a da informaţii cât mai exacte despre toate cunoştinţele cursantului. Competenţele evaluate in cadrul testului sunt : înţelegerea textelor scrise, înţelegerea textelor pe suport audio, capacitatea de a redacta un text scris, capacitatea de exprimare verbalã. In urma acestui test puteţi constata la ce nivel lingvistic va aflaţi, pentru a putea continua învãţarea in conditii optime. Nivelurile de învaţare sunt :

A1 (nivelul începator) – obţinut dupã aproximativ 90-100 de ore

A2 (nivel elementar) – obţinut după aprox 180  – 200 de ore

B1 (nivel intermediar) – obţinut după aprox 350  – 450 de ore

B2 (nivel post-intermediar) – obţinut după aprox 450  – 600 de ore

C1 (nivel avansat) – obţinut după aprox 700-800 de ore

C2 (nivel profesionist) – obţinut după aprox 900-1200 de ore

Acest test este OBLIGATORIU mai ales pentru participarea la cursurile de grup, pentru a crea grupe cât mai omogene, în care toţi participanţii au un nivel aproximativ identic. O şedinţã de testare dureazã intre 90 si 120 de minute şi costã 70 RON.

About the author : admin

Leave A Comment