Toate cursurile se pot desfãşura individual sau in grupe de câte 2-5 persoane. Inainte de încadrarea într-un nivel sau într-o grupã de curs se va susţine un test de plasare (Einstufungstest / test de placement).